TÀU TRƯNG TRẮC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TUYẾN PHAN THIẾT PHÚ QUÝ

TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC từ Phan Thiết đi Phú Quý chính thức hoạt động trở lại từ ngày 17/4/2014. Tàu có sức chứa 598 khách, tàu lớn, thời gian di chuyển nhanh nhất, hiện đại nhất tuyến Phan Thiết Phú Quý.

Tin tức liên quan